Responsive image
DANH MỤC SẢN PHẨM
SẢN PHẨM MỚI

0%

Máng đèn chống thấm chống bụi paragon PIFK236L36

2 572 000VNĐ

0%

Máng đèn chống thấm chống bụi paragon PIFK136L18

2 095 000VNĐ

0%

Máng đèn chống thấm chống bụi PIFK218L20

1 615 000VNĐ

0%

Máng đèn chống thấm chống bụi paragon PIFI218L20

980 000VNĐ

0%

Máng đèn chống thấm chống bụi paragon PIFI118L10

664 000VNĐ

0%

Máng đèn chống thấm chống bụi paragon PIFH218L20

1 246 000VNĐ

0%

Máng đèn chống thấm chống bụi paragon PIFH136L18

1 165 000VNĐ

-33%

Đèn led chống thấm PIFH-118L10

409 000VNĐ

611 000VNĐ

0%

Đèn Pha Không Thấm Nước POLH5065

1 980 000VNĐ

0%

Đèn Pha Không Thấm Nước POLH3065

1 297 000VNĐ

0%

Đèn Pha Không Thấm Nước POLH2065

892 000VNĐ

0%

Đèn Pha Không Thấm Nước POLH1065

487 000VNĐ

-33%

Đèn Led Pha Tiêu điểm Paragon PSLPP10L

416 000VNĐ

621 000VNĐ

0%

Đèn Led Pha Tiêu điểm Paragon PSLOO10L

786 000VNĐ

0%

Đèn Led Pha Tiêu điểm Paragon PSLOO20L

1 106 000VNĐ

0%

ĐÈN LED PARAGON PHA TIÊU ĐIỂM

1 909 000VNĐ

0%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PWLZ12L

2 330 000VNĐ

0%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PWLU7L

2 071 000VNĐ

0%

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG PARAGON PWLDD13L

1 899 000VNĐ

0%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PWLAA8602L

1 985 000VNĐ

-33%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PPOF30L

13 132 000VNĐ

19 600 000VNĐ

0%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PPOE30L

24 342 000VNĐ

0%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PPOD7L200

2 059 000VNĐ

0%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PPOC12L650

2 761 000VNĐ

0%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PPOB15L650

3 021 000VNĐ

0%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PLLJ3L

686 000VNĐ

-32%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PLLIE

2 938 000VNĐ

4 385 000VNĐ

0%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PLLI3L

686 000VNĐ

-32%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PLLAE

1 022 000VNĐ

1 525 000VNĐ

-33%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON OLU

2 750 000VNĐ

4 105 000VNĐ

-33%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON OLR

2 750 000VNĐ

4 105 000VNĐ

-33%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON OLE

2 961 000VNĐ

4 420 000VNĐ

-32%

ĐÈN LED SÂN VƯƠN PARAGON OLD

3 655 000VNĐ

5 455 000VNĐ

-32%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON OLC

2 464 000VNĐ

3 677 000VNĐ

-32%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PCFU

532 000VNĐ

793 800VNĐ

-32%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PCFO

927 000VNĐ

1 383 000VNĐ

-33%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PALK

3 640 000VNĐ

5 433 000VNĐ

-33%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PALJ

6 496 000VNĐ

9 696 000VNĐ

-33%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PALI

5 106 000VNĐ

7 621 000VNĐ

-33%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PALH

4 442 000VNĐ

6 630 000VNĐ

-33%

ĐÈN LED PARAGON GẮN NỔI TREO TRẦN PALG

5 014 000VNĐ

7 484 000VNĐ

-33%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PALF

3 134 000VNĐ

4 678 000VNĐ

-33%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PALE

5 351 000VNĐ

7 987 000VNĐ

-33%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PALD6L

2 829 000VNĐ

4 223 000VNĐ

-32%

ĐÈN LED PARAGON GẮN NỔI- TREO TRẦN PALC

2 598 000VNĐ

3 877 000VNĐ

-32%

ĐÈN LED PARAGON GẮN NỔI - TREO TRẦN PALB

5 089 000VNĐ

7 595 000VNĐ

-32%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PALA21L

4 382 000VNĐ

6 540 000VNĐ

0%

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG PARAGON PWLSE

242 000VNĐ

0%

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG PARAGON PWLRE

584 000VNĐ

0%

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG PARAGON PWLLE

592 000VNĐ

0%

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG PARAGON PWLKE27

555 000VNĐ

0%

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG PARAGON PWLDE27

1 994 000VNĐ

0%

ĐÈN LED PARAGON GẮN TƯỜNG PWLCE

1 049 000VNĐ

0%

ĐÈN LED PARAGON GẮN TƯỜNG PWLAE

765 000VNĐ

-32%

ĐÈN LED GẮN NỔI PARAGON PSDII 120L6

214 000VNĐ

319 000VNĐ

0%

Đèn Led downlight gắn nổi Paragon PSDH218L18

930 000VNĐ

735 000VNĐ

0%

Đèn downlight gắn nổi Paragon PSDH168L12

391 000VNĐ

737 000VNĐ

-32%

Đèn downlight âm trần Paragon OLS210L20

1 085 000VNĐ

858 000VNĐ

-1518000%

ĐÈN LED ÂM TRẦN PARAGON OLA36L18

1 518 000VNĐ

1 411 000VNĐ

-32%

Đèn downlight âm trần Paragon OLA26L12

1 090 000VNĐ

1 013 000VNĐ

-33%

Đèn downlight âm trần Paragon OLA16L6

596 000VNĐ

553 000VNĐ

-33%

Đèn downlight âm trần Paragon OLS310L30

1 615 000VNĐ

1 277 000VNĐ

-33%

Đèn downlight âm trần Paragon OLS110L10

525 000VNĐ

415 000VNĐ

-32%

ĐÈN LED ÂM TRẦN PARAGON PRDKK114L13

1 447 000VNĐ

1 447 000VNĐ

-33%

ĐỀN LED ÂM TRẦN PARAGON LED PRDHH90L5

292 000VNĐ

436 000VNĐ

-33%

ĐÈN LED ÂM TRẦN PARAGON PRDGG

292 000VNĐ

436 000VNĐ

-33%

ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN PRDFF90L5

533 000VNĐ

533 000VNĐ

-33%

ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN PRDLL110L7

383 000VNĐ

383 000VNĐ

-33%

ĐÈN LED ÂM TRẦN PARAGON LED PRDEE165L10

363 000VNĐ

542 000VNĐ

-32%

ĐÈN LED ÂM TRẦN PANEL PARAGON PRDJJL6

214 000VNĐ

319 000VNĐ

-32%

Đèn downlight âm trần Paragon PRDII100L6

214 000VNĐ

319 000VNĐ

-40%

Bóng đèn led Duhal DA B 819 tiết kiệm điện

LIÊN HỆ

1 650 000VNĐ

-40%

Máng đèn led Duhal

LIÊN HỆ

-40%

Bóng đèn led Tuýp SH B001

LIÊN HỆ

-40%

Bóng đèn led Duhal 50W AA B911

LIÊN HỆ

-40%

Đèn led âm trần 3W DF-A803

LIÊN HỆ

-40%

Bóng đèn led Duhal AA B910

961 800VNĐ

1 603 000VNĐ

-40%

Bóng đèn led Duhal AA B909

505 000VNĐ

842 000VNĐ

-40%

Đèn led panel Duhal

LIÊN HỆ

-40%

Đèn led âm trần DF A802

LIÊN HỆ

-40%

Đèn led trang trí shop

LIÊN HỆ

-40%

Bóng đèn led tuýp Rainbow

LIÊN HỆ

-40%

Đèn led thanh ray Rainbow

LIÊN HỆ

-40%

Đèn led thanh nhôm Rainbow

LIÊN HỆ

-40%

Đèn led gắn nổi chụp meca DF-B

LIÊN HỆ

-40%

Đèn led dây cao áp Duhal

LIÊN HỆ

-40%

Đèn led âm trần Duhal DFA 801

LIÊN HỆ

135 000VNĐ

-40%

Bóng đèn led trái ớt Duhal

LIÊN HỆ

-40%

Bóng đèn led Tuýp gắn nổi

LIÊN HỆ

-40%

Bóng đèn led tiết kiệm điện Duhal DA-D

LIÊN HỆ

0%

Đèn led dây 5m Rainbow RLD2 5050IP65 dùng cho công..

155 000VNĐ

-40%

Đèn led âm trần Duhal DFS

LIÊN HỆ

-40%

Đèn led âm trần Duhal DFN

LIÊN HỆ

-40%

Đèn led âm trần Duhal DFD

LIÊN HỆ

0%

Bóng đèn led Duhal DAB 501 - 502 - 503 -504

LIÊN HỆ

-40%

Đèn led âm trần Duhal

LIÊN HỆ

-40%

Bóng đèn Led Duhal DAB 806 - 801

LIÊN HỆ

-40%

Bóng đèn Led Tuýp Duhal

LIÊN HỆ

-40%

Đèn Led dây Duhal DCA

LIÊN HỆ

-40%

Bóng đèn Led Duhal DHB801

LIÊN HỆ

-8%

Bóng đèn Led Rainbow KLX-03W

32 000VNĐ

35 000VNĐ

-8%

Bóng đèn Led Rainbow Buld 7W

53 000VNĐ

58 000VNĐ

-8%

Đèn Led dây dán 3528 KLD-35IP65M60

155 000VNĐ

170 000VNĐ

-9%

Bóng Led Rainbow Bulb 5W

42 700VNĐ

47 000VNĐ

-8%

Bóng đèn Led Rainbow Bulb 3W KBL-03W01

36 500VNĐ

40 000VNĐ

-9%

Đèn led dây dán Rainbow KLD-35IP65M60

154 000VNĐ

170 000VNĐ

-9%

Bóng đèn Led Bulb 3W

36 400VNĐ

40 000VNĐ

-9%

Đèn Led dây Rainbow nhiệt độ 7000 màu

318 000VNĐ

350 000VNĐ

-9%

Bóng đèn Led Rainbow RCD-3W03

209 000VNĐ

230 000VNĐ

-9%

Bóng đèn Led Tube Cao Cấp Rainbow RBL-20WM12

882 000VNĐ

970 000VNĐ

-9%

Đèn Led Dây RLD1-5050IP65

409 000VNĐ

450 000VNĐ

0%

Đèn Led dây Rainbow RLD1-50120IP65 dùng trang trí ..

755 000VNĐ

830 000VNĐ

-9%

Bóng đèn Led RainBow RBL-NE9W

291 000VNĐ

320 000VNĐ

-9%

Bóng đèn Led RainBow RBL-NE7W

259 000VNĐ

285 000VNĐ

-8%

Bóng đèn Led RainBow RBN-E5W

264 000VNĐ

290 000VNĐ

-9%

Bóng đèn Led RainBow RBL-SS7W TRIAC DIMMER

391 000VNĐ

430 000VNĐ

-9%

Bóng đèn Led RBL-SS5W TRIAC DIMMER

31 800VNĐ

35 000VNĐ

-10%

Bóng đèn Led RainBow RSL-SMD5Wmn

189 000VNĐ

210 000VNĐ

-9%

Bóng đèn Led RainBow RSL-SMD5W

209 000VNĐ

230 000VNĐ

-9%

Bóng đèn Led RainBow RSL-SMD4W

172 000VNĐ

190 000VNĐ

Page
1 ....
Liên hệ

LIÊN HỆ

ĐIỆN THOẠI: 0283 5 591 545


HOẶC ĐIỀN THÔNG TIN THEO MẪU DƯỚI

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*): 

EMAIL (*): 

SĐT (*): 

Địa chỉ  

THÔNG TIN CẦN TƯ VẤN 

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV PHÚ DANH

Đ/c : Số 8A Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. HCM

Website : www.phudanh.vn - www.phudanh.com.vn - www.phudanh.com

Email : phudanh09@gmail.com

Hotline: 0907.087.017

Tel: 02835 591 545

Website : www.phudanh.vn - www.phudanh.com.vn - www.phudanh.com

© 2017 bản quyền thuộc PHUDANH.VN. Thiết kế web bởi vietnetsoft.com
CHAT LIVE FACEBOOK