Responsive image
DANH MỤC SẢN PHẨM
SẢN PHẨM MỚI

-30%

Ổn áp Ruler 3 pha 70KVa dải điện áp 160V - 430V

45 500 000VNĐ

65 000 000VNĐ

-30%

Ổn áp 3 pha Ruler 70Kva dải điện áp 260V - 430V

36 400 000VNĐ

52 000 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 60Kva dải điện áp 160V - 430V

39 410 000VNĐ

56 300 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 3 pha 60Kva dải điện áp 260V - 430V

31 500 000VNĐ

45 000 000VNĐ

-30%

Ổn áp 3 pha Ruler 45Kva dải điện áp 160V - 430V

31 500 000VNĐ

45 000 000VNĐ

-30%

Ổn áp 3 pha Ruler 45Kva dải điện áp 260V - 430V

25 200 000VNĐ

36 000 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 3 pha 30Kva dải 160V - 430V

20 580 000VNĐ

29 400 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 3 pha 30Kva điện áp vào 260V - 430V

16 450 000VNĐ

23 500 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 3 pha 25Kva điện áp 160V - 430V

17 920 000VNĐ

25 600 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 3 pha 25Kva dải điện áp 260V - 250V

14 350 000VNĐ

20 500 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 3 pha 20kva dải điện áp 160V - 430V

15 120 000VNĐ

21 600 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 3 pha 20Kva dải điện áp 260V - 430V

11 900 000VNĐ

17 000 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 3 pha 15Kva dải điện áp 160V - 430V

10 920 000VNĐ

15 600 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 3 pha 15Kva dải điện áp 260V - 430V

8 750 000VNĐ

12 500 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 3 pha 10Kva dải 160V - 430V

6 720 000VNĐ

9 600 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 3 pha 10Kva dải 260V - 430V

5 390 000VNĐ

7 700 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 3 pha 6Kva dải 160V - 380V

5 600 000VNĐ

8 000 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 30Kva dải điện áp 150V - 250V

13 300 000VNĐ

19 000 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 25Kva dải điện áp 150V - 250V

10 150 000VNĐ

14 500 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 20Kva dải điện áp 60V - 250V

12 600 000VNĐ

18 000 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 20Kva dải điện áp 90 - 250V

11 900 000VNĐ

17 000 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 20Kva điện áp vào 150V - 250V

8 400 000VNĐ

12 000 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 15kva dải điện áp 60V - 250V

10 150 000VNĐ

14 500 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 15Kva dải điện áp 90V - 250V

9 030 000VNĐ

12 900 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 15Kva điện áp vào 150V - 250V

6 440 000VNĐ

9 200 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 10Kva điện áp vào 40V - 250V

6 160 000VNĐ

8 800 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 10Kva điện áp vào 90V - 250V

5 390 000VNĐ

7 700 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 10Kva điện áp vào 150V - 250V

3 500 000VNĐ

5 000 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 7,5Kva dải điện áp 40V - 250V

4 970 000VNĐ

7 100 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 7,5Kva điện áp vào 90V - 250V

4 130 000VNĐ

5 900 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 7,5Kva điện áp vào 150V - 250V

2 940 000VNĐ

4 200 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 6Kva 40V - 250V

3 990 000VNĐ

5 700 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 6Kva dải điện áp 90V - 250V

3 360 000VNĐ

4 800 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 6Kva dải điện áp 150V - 250V

2 520 000VNĐ

3 600 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 5Kva dải điện áp 40V - 250V

3 430 000VNĐ

4 900 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 5Kva dải điện áp 90V - 250V

2 660 000VNĐ

3 800 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 5Kva dải điện áp 150V - 250V

2 030 000VNĐ

2 900 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 4Kva dải điện áp 40V - 250V

2 450 000VNĐ

3 500 000VNĐ

0%

Ổn áp Ruler 4Kva dải điện áp 90V - 250V

2 100 000VNĐ

3 000 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 4Kva dải điện áp 150V - 250V

1 855 000VNĐ

2 650 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 3Kva dải điện áp 40V - 250V

2 240 000VNĐ

3 200 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 3Kva dải điện áp 90V - 250V

1 806 000VNĐ

2 580 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 2Kva dải điện áp 50V - 250V

1 596 000VNĐ

2 280 000VNĐ

0%

Ổn áp Ruler 2Kva dải điện áp 90 - 250V

1 295 000VNĐ

1 850 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 1,5Kva dải 90 - 250V

1 190 000VNĐ

1 700 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 1Kva dải 90 - 250V

1 015 000VNĐ

1 450 000VNĐ

-30%

Ổn áp Ruler 3KVa dải điện áp 150V - 250V

1 470 000VNĐ

2 100 000VNĐ

-23%

Ổn áp lioa 30KVA DRI30000

21 144 000VNĐ

27 460 000VNĐ

-23%

Ổn áp lioa 30KVA SH30000

14 691 000VNĐ

19 080 000VNĐ

-23%

Ổn áp lioa 25KVA SH25000

11 319 000VNĐ

14 700 000VNĐ

-22%

Ổn áp lioa 20KVA DRII20000

16 871 000VNĐ

21 910 000VNĐ

-23%

Ổn áp lioa 20KVA DRI20000

13 929 000VNĐ

18 090 000VNĐ

-22%

Ổn áp lioa 20KVA SH20000

9 525 000VNĐ

12 370 000VNĐ

-22%

Ổn áp lioa 15KVA DRII15000

12 967 000VNĐ

16 840 000VNĐ

-22%

Ổn áp lioa 15KVA DRI15000

10 580 000VNĐ

13 740 000VNĐ

-23%

Ổn áp lioa 15KVA SH15000

7 153 000VNĐ

9 290 000VNĐ

-22%

Ổn áp lioa 10KVA DRII10000

6 784 000VNĐ

8 810 000VNĐ

-23%

Ổn áp lioa 10KVA DRI10000

5 744 000VNĐ

7 460 000VNĐ

-22%

Ổn áp lioa 10KVA SH10000

3 966 000VNĐ

5 150 000VNĐ

-20%

Ổn áp lioa 7.5KVA DRII7500

5 704 000VNĐ

7 130 000VNĐ

-22%

Ổn áp lioa 7.5KVA DRI7500

4 436 000VNĐ

5 760 000VNĐ

-22%

Ổn áp lioa 7.5 KVA SH7500

3 473 000VNĐ

4 510 000VNĐ

-22%

Ổn áp lioa 5KVA SH5000

2 449 000VNĐ

3 180 000VNĐ

-23%

Ổn áp lioa 5KVA DRI5000

2 795 000VNĐ

3 630 000VNĐ

-22%

Ổn áp lioa 5KVA DRII5000

3 704 000VNĐ

4 810 000VNĐ

-22%

Ổn áp lioa 3KVA DRII3000

2 603 000VNĐ

3 380 000VNĐ

-23%

Ổn áp lioa 2KVA DRII2000

1 863 000VNĐ

2 420 000VNĐ

-22%

Ổn áp lioa 1KVA DRII1000

1 248 000VNĐ

1 620 000VNĐ

-22%

Ổn áp lioa 3KVA DRI3000

2 164 000VNĐ

2 810 000VNĐ

-22%

Ổn áp lioa 2KVA DRI2000

1 656 000VNĐ

2 150 000VNĐ

-20%

Ổn áp lioa SH3000

2 176 000VNĐ

2 720 000VNĐ

-22%

Ổn Áp Lioa 3KVA SH3000

2 095 000VNĐ

2 720 000VNĐ

-22%

Ổn Áp Lioa 2KVA SH2000

1 594 000VNĐ

2 070 000VNĐ

-22%

Ổn Áp Lioa 1KVA SH1000

1 009 000VNĐ

1 310 000VNĐ

-22%

Ổn áp lioa 1kva DRI1000

1 086 000VNĐ

1 410 000VNĐ

Page
1 ....
Liên hệ

LIÊN HỆ

ĐIỆN THOẠI: 0283 5 591 545


HOẶC ĐIỀN THÔNG TIN THEO MẪU DƯỚI

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*): 

EMAIL (*): 

SĐT (*): 

Địa chỉ  

THÔNG TIN CẦN TƯ VẤN 

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV PHÚ DANH

Đ/c : Số 8A Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. HCM

Website : www.phudanh.vn - www.phudanh.com.vn - www.phudanh.com

Email : phudanh09@gmail.com

Hotline: 0907.087.017

Tel: 02835 591 545

Website : www.phudanh.vn - www.phudanh.com.vn - www.phudanh.com

© 2017 bản quyền thuộc PHUDANH.VN. Thiết kế web bởi vietnetsoft.com
CHAT LIVE FACEBOOK